_

Əlaqə

Kinoloq saytlarda və dərslərdən sonra yaranan bütün məsələlərə dair pulsuz məsləhət verir.

Qeyd etmək üçün telefon, WhatsApp – + 994(50) 209-79-06,

İş saatları – 9.00-dan 22.00-dək.